Tác giả Y Hinh - Danh sách truyện của tác giả Y Hinh

Y Hinh

Nàng, không cha không mẹ, ham tiền như mạng, tự kỷ tự đại, yêu đồ mặt dầy, thích mỹ nam, rất sợ chết, tình yêu là số lẻ, bĩ khí mười phần, nhưng nàng đã có một đôi Âm Dương Nhãn, khả bởi vì nhân phẩm quá kém, thường xuyên bị Quỷ Hồn nhóm ngu
Chương mới nhất: Chương 285 Kết thúc (5)
— QUẢNG CÁO —