Tác giả Xà Thôn Kình - Danh sách truyện của tác giả Xà Thôn Kình

Xà Thôn Kình

Võ đạo, đạo thuật, ai mạnh ai yếu Thế tục, tu giới, ai thắng ai bại Tất cả đều ở Bá Thiên võ đạo!

- Thiết quyền vô địch, song chùy hoành thiên hạ! Sau khi Tiểu Báo Tử xuyên việt, chỉ lấy những thứ nên cầm, chỉ làm chuyện nên làm. Tuyệt đối không đi gánh trách nhiệm quá nặng, cũng không làm những chuyện không thuộc nghĩa vụ. - Cái gọi là nhiệt huyết
— QUẢNG CÁO —