Tác giả Vũ Anh Tuyết - Danh sách truyện của tác giả Vũ Anh Tuyết

Vũ Anh Tuyết

Nội Dung Truyện: Trong phòng tranh tối tranh sáng, tràn ngập hương vị hoan ái. Một đôi nam nữ ở trên giường kích tình sầu triền miên, nữ tử thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ cao vút.  Nữ tử cúi xuống dùng môi hôn kéo dài từ ngực của hắn, mà quần
— QUẢNG CÁO —