Tác giả Vô Ý Bảo Bảo - Danh sách truyện của tác giả Vô Ý Bảo Bảo

Vô Ý Bảo Bảo

Thể loại : Ngôn tình - Dị giới - Xuyên không - Nữ cường nam cường Độ dài : 3 quyển Bạch gia Thừa tướng phủ tam tiểu thư Bạch Phong Hoa, nói chuyện lắp bắp, làn da ngăm đen, trời sinh tính tình yếu đuối, tư chất thấp kém, khắp nơi bị người ta cười nhạo khi dễ. Nàng yêu phải đệ nhất mỹ nam thi&