Tác giả Vệ Sơ Lãng - Danh sách truyện của tác giả Vệ Sơ Lãng

Vệ Sơ Lãng

Truyện Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc Thiên Tài Tiểu Vương Phi là tác phẩm thần tiên đầy ma mị. Khi tác giả Vệ Sơ Lãng đã khéo léo diễn tả những tình tiết độc thoại nội tâm lồng ghép vào trong chính lời thoai của nhân vật giúp câu chuyện trở nên cao tr&
Chương mới nhất: Chương 2459
— QUẢNG CÁO —