Tác giả Vạn Kiện Quy Tông - Danh sách truyện của tác giả Vạn Kiện Quy Tông

Vạn Kiện Quy Tông

Một kẻ tán tu Lý Trường Phong, ngẫu nhiên đạt được trận đạo chí bảo, có thể tu bổ tàn phế trận, có thể thôi diễn cường hóa trận pháp, càng có thể trong nháy mắt bày trận! Hai cái hạ phẩm linh thạch mua tàn phế trận, lấy về chữa trị một chút, xoay tay một c&a
Chương mới nhất: Chương 354 : Giao thủ