Tác giả Ưu Đàm Hoa - Danh sách truyện của tác giả Ưu Đàm Hoa

Ưu Đàm Hoa

Truyện Sơn Quỷ thuộc thể loại kiếm hiệp với nội dung chủ đạo kể về nam nhân vật chính là người có khí công cũng như võ công rất cao cường. Một mình có thể địch thủ hơn mười người là chuyện bình thường! Nhưng cũng có một sự khác biệt là dòng họ Trầm có một quy c
— QUẢNG CÁO —