Tác giả Tư Văn Miêu Thúc - Danh sách truyện của tác giả Tư Văn Miêu Thúc

Tư Văn Miêu Thúc

Một cái mơ ước trở thành Truyền Kỳ chế tạp sư Thiếu Niên, bị chính mình sinh động Tinh Thần Lực làm phức tạp, chỉ có thể trở thành nhất danh tầng dưới chót nhất Thực Vật chế tạp sư. Mộng Tưởng không ngừng bị qua đi, khi hắn sắp đánh mất tin tưởng thời điểm, trong lúc vô tình nh&igr