Tác giả Từ Noãn Noãn - Danh sách truyện của tác giả Từ Noãn Noãn

Từ Noãn Noãn

Đây là câu có yếu tố quỷ dị, Cũng khá hấp dẫn..... Nữ chính An Tố kết hôn với một quỷ phu (chồng ma) tuấn mỹ vô song, đẹp trai bá đạo... là Tiết Xán...
Chương mới nhất: Chương 922: Chung Nhà