Tác giả Tử Dục - Danh sách truyện của tác giả Tử Dục

Tử Dục

Thể loại: NP, H nặng. Giới thiệu: NP khẩu vị nặng. Bạch Mị rơi vào tay cặp song sinh, giống như sủng vật cũng giống như công cụ phát tiết, ngày ngày chịu tra tấn. Ai nói cô có gương mặt động lòng người. Ai bảo cô thân hình quyến rũ. Anh em hắn không có gì muốn m
Chương mới nhất: Chương 23