Tác giả Tư Đế Văn Tư - Danh sách truyện của tác giả Tư Đế Văn Tư

Tư Đế Văn Tư

Chửng Cứu Vu Sư Thế Giới Đây là một cái thần bí, tàn nhẫn Vu Sư thế giới. Đây là một đám trí tuệ mà điên cuồng vu sư tập thể. Tinh không vô tận chiến tranh, vĩnh hằng thực dân cướp đoạt, đây là một cái ầm ầm sóng dậy niên đại, đây là