Tác giả Trích Hữu Ngư Chi Đạo (Chỉ Có Cá Biết) - Danh sách truyện của tác giả Trích Hữu Ngư Chi Đạo (Chỉ Có Cá Biết)

Trích Hữu Ngư Chi Đạo (Chỉ Có Cá Biết)

Edit & Beta: A Hoa Số chương: 101 chương (chính văn + phiên ngoại) Thể loại: cường cường, trọng sinh, báo thù, hào môn, sủng, 1×1, HE Nhân vật chính: Tả Trạm Vũ x Lâm Hạo Sơ Lâm Hạo Sơ sinh ra là một vị thiếu gia, nhưng khổ nỗi lại không được hưởng thụ gì sất. Cả quá tr&i
Chương mới nhất: Chương 101: Đại Kết Cục