Tác giả Tình Văn - Danh sách truyện của tác giả Tình Văn

Tình Văn

Thể loại: Ngọt, sủng, sắc, hắc bang, HE. Người nào không coi được H thì làm ơn cút ra chỗ khác, ăn nói hàm hồ với tui là không yên đâu đấy =)) Có thể nói bộ này được thai nghén từ bộ truyện Đêm ngày sủng nịnh (H+) của mình. Nội dung xoay quanh cu