Tác giả Tiên Tử Nhiêu Mệnh - Danh sách truyện của tác giả Tiên Tử Nhiêu Mệnh

Tiên Tử Nhiêu Mệnh

Truyện Đại Ma Đầu của Tiên Tử Nhiêu Mệnh là tác phẩm kinh điển của thể loại tiên hiệp Trung Hoa. Đây được xem là tác phẩm mang tính đột phá trong nền văn học mà đã có quá nhiều tác phẩm tu tiên mang nội dung na ná nhau. Đến với "Đại Ma Đầu" ta có