Tác giả Tịch Mịch Vũ Giả - Danh sách truyện của tác giả Tịch Mịch Vũ Giả

Tịch Mịch Vũ Giả

Vì đàn ông cam kết, Tiêu Thần cường thế trở về, hóa thân mỹ nữ tổng tài thiếp thân bảo tiêu, càn quét bát phương địch, viết lên vương giả truyền kỳ! Hắn —— Lên đỉnh đỉnh, chưởng sinh tử, ngang dọc thế giới, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm đầu gối mỹ nhân!
Chương mới nhất: