Tác giả Thủy Thanh Thiển - Danh sách truyện của tác giả Thủy Thanh Thiển

Thủy Thanh Thiển

Nàng là người hết lòng vì chồng và gia đình nhưng điều mà cô nhận được chỉ là sự vô cảm đáng khinh bỉ của những người kia.  Chính họ đã làm cái điều kinh khủng nhất, giết đứa con khi nó còn chưa được sinh ra. Chằng còn gì đau đến hơn nữa. N&
— QUẢNG CÁO —