Tác giả Thương Ngô Tân Bạch - Danh sách truyện của tác giả Thương Ngô Tân Bạch

Thương Ngô Tân Bạch

Thiếu niên tứ ý mộ hào hiệp, nhất sinh phụ kiếm hướng thiên nhai Sương vũ hành biến kim thủy giải, bất thị xuân phong suy lạc hoa. (Thiếu niên làm liều yêu thích hào hiệp, cả đời đeo kiếm hướng về chân trời Mưa sương đi khắp nơi trước khi giải thoát, không phải gió xu&acir
Chương mới nhất: Chương 110: Gió Xuân