Tác giả Thiên Sách Giáo Úy - Danh sách truyện của tác giả Thiên Sách Giáo Úy

Thiên Sách Giáo Úy

Xuyên qua đến huyền huyễn thế giới, Sở Hư chính là phát hiện tự mình trở thành một vị Trung Châu thiên kiêu, thiên kiêu chi danh truyền khắp thiên hạ! Nhưng mà hắn bấm ngón tay tính toán, chính là phát hiện mình cùng khí vận chi t
Chương mới nhất: Chương 489: Dương mưu

Trùng sinh trở thành cao phú soái ở thế giới huyền huyễn! Thiên phú siêu tuyệt! Bối cảnh thâm hậu! Nhưng còn không chờ Tần Đình mừng thầm bao lâu thì lại phát hiện mình đã đắc tội khí vận chi tử trên thế giới này. Có điều hắn cũng khô
— QUẢNG CÁO —