Tác giả Thanh Tử - Danh sách truyện của tác giả Thanh Tử

Thanh Tử

Kiếp trước, hắn là Mao Sơn Thiên Sư, thiếu niên thiên tài, tương lai đạo môn thống lĩnh, lại tại suất đội thăm dò Địa Tâm di tích lúc tao ngộ quỷ bí tồn tại, ngoài ý muốn mất mạng. Kiếp này, hắn là cái này linh khí dần dần thức tỉnh trên thế giới duy
Chương mới nhất: Chương 79 quái mặt

Diệp Thiếu Dương xông xáo đô thị, đấu với người, cùng quỷ đấu, cùng mị yêu mỹ hồ đấu. Tương tây Thi Vương, bất tử tà thần, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu. Nuôi tiểu quỷ nữ minh tinh, hút máu hoàng gia công chúa, hồ yêu triền thân nữ tổng tài. Mao S
Chương mới nhất: Chương 3583: Cảm nghĩ
— QUẢNG CÁO —