Tác giả Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết - Danh sách truyện của tác giả Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết

Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết

"Ba năm sau ta sẽ là hình dạng gì?" Trong ký túc xá đại học, mất ngủ Hứa Kỳ Tịch đang tự hỏi. Ngày kế tiếp, sáng sớm. Hắn đạt được đáp án mong muốn. Ba năm sau hắn, tình yêu sự nghiệp song bội thu. Hắn có một phần độ cao tự do còn có thể nuôi gia đ&ig

Tu chân nói chuyện phiếm quần. Ngày nào đó, Tống Thư Hàng ngoài ý muốn gia nhập một cái tiên hiệp chuunibyou thâm niên người bệnh giao lưu quần, bên trong quần bạn nhóm đều lấy 'Đạo hữu' tương xứng, quần danh thiếp đều là các loại Phủ chủ, Động chủ, Chân n
— QUẢNG CÁO —