Tác giả Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết - Danh sách truyện của tác giả Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết

Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết

Tu chân nói chuyện phiếm quần. Ngày nào đó, Tống Thư Hàng ngoài ý muốn gia nhập một cái tiên hiệp chuunibyou thâm niên người bệnh giao lưu quần, bên trong quần bạn nhóm đều lấy 'Đạo hữu' tương xứng, quần danh thiếp đều là các loại Phủ chủ, Động chủ, Chân n