Tác giả Thái Nhất Sinh Thủy - Danh sách truyện của tác giả Thái Nhất Sinh Thủy

Thái Nhất Sinh Thủy

Lịch sử thời không giao thoa, là quá khứ hay là tương lai? Thế giới cuối cùng, có tồn tại hay không chung cực? Khi mở ra thân thể tiềm năng gông xiềng, quang minh cùng hắc ám nguyên lực thống nhất, có thể hay không bao trùm Thần Minh? Biến mất lịch sử trống không, a

Mười lăm năm trước, Thiên Vũ giới một trong thập đại phong hào Vũ Đế, Phá Quân Vũ Đế… Cổ Phi Dương, tại sơn mạch Thiên Đãng bất ngờ ngã xuống, chấn động toàn bộ đại lục! Sau đó các thế lực lớn sóng ngầm phun trào, các loại xung đột càng ngày càng kịch liệt, đại lụ
— QUẢNG CÁO —