Tác giả Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Danh sách truyện của tác giả Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Truyện 40 Ngày Kết Hôn thuộc thể loại ngôn tình quân nhân hay đặc sắc. Vị thiếu tá nhận được một phần thưởng là một số tiền rất lớn cũng với bốn mươi ngày nghĩ phép.  Bốn mươi ngày là quá đủ cho một tuần trăng mâ
— QUẢNG CÁO —