Tác giả Rodycelloor@ - Danh sách truyện của tác giả Rodycelloor@

Rodycelloor@

Thần là một tồn tại kì lạ. Vừa cao cao không thể với, vừa lại cũng từ phàm nhân mà đi lên... Thần, có thật sao??? Làm sao để thành Thần??? Thế giới này là thế giới của Thần. Ngày hôm đó, Thần ban cho tất cả chúng sinh Thần vận. Chúng sinh từ đó đ
Chương mới nhất: Chương 352: Đội Khiên Xám
— QUẢNG CÁO —