Tác giả Quý Tộc Sửu Sửu - Danh sách truyện của tác giả Quý Tộc Sửu Sửu

Quý Tộc Sửu Sửu

Ngã Đích Minh Tinh Phu Nhân Đột nhiên trong lúc đó biến thành hư hư thực thực có song trọng nhân cách nhà giàu có công tử, cưới một minh tinh làm vợ, thế giới trở nên quá nhanh, không hề chuẩn bị! Tiền nhiệm Thiết Huyết anh hùng, hiện tại lạnh nhạ

Vừa mở mắt, chính là mạng người như rơm rác thời loạn lạc phương hoa. Mặc Bạch chính là cái bác sĩ, nhưng hắn còn đến không kịp suy nghĩ trị thế cứu người, hắn đầu tiên muốn cân nhắc chính là thế nào ở sau ba ngày không chết. Sau đó còn phải câ
Chương mới nhất: Chương 330 :