Tác giả Quốc Vương Bệ Hạ - Danh sách truyện của tác giả Quốc Vương Bệ Hạ

Quốc Vương Bệ Hạ

Nhìn ngươi làm chuyện tốt! Tòa miếu nhỏ này muốn chứa không nổi ngươi đi ? Ngươi thật đúng là một thiên tài! Thiên tài thiếu niên Bạch Kiêu ngàn dặm tìm người thân ký sự. Anh em vào đọc cẩn thận cười tụt quần đấy :v

« B.faloo mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Trọng sinh thành NPC, ta, cử thế vô địch! » Toàn dân lĩnh chủ là một cái thần bí xuất hiện trò chơi, người người có thể bằng ý niệm đăng nhập trò chơi, trở thành lĩnh chủ, phát triển lãnh