Tác giả Quốc Vương Bệ Hạ - Danh sách truyện của tác giả Quốc Vương Bệ Hạ

Quốc Vương Bệ Hạ

Linh Kiếm phái thành lập tại cửu châu lịch bốn hai ba ba năm, mấy ngàn năm nay từ đầu đến cuối tận sức tại vì ngành nghề cung cấp nhất lưu tu tiên nhân tài, hiện giờ vị liệt Vạn Tiên minh ngũ đại siêu phẩm tông phái chi nhất, chưởng môn Phong Ngâm chân nhân đảm nhiệm Vạn
Chương mới nhất:

Tu tiên tìm kiếm trường sinh, nhiệt huyết tùy y tiêu dao, đạp hoa sen vượt sóng tẩy kiếm cốt, bằng hư ngự phong nặn thánh hồn!

Nhìn ngươi làm chuyện tốt! Tòa miếu nhỏ này muốn chứa không nổi ngươi đi ? Ngươi thật đúng là một thiên tài! Thiên tài thiếu niên Bạch Kiêu ngàn dặm tìm người thân ký sự. Anh em vào đọc cẩn thận cười tụt quần đấy :v
Chương mới nhất:

« B.faloo mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Trọng sinh thành NPC, ta, cử thế vô địch! » Toàn dân lĩnh chủ là một cái thần bí xuất hiện trò chơi, người người có thể bằng ý niệm đăng nhập trò chơi, trở thành lĩnh chủ, phát triển lãnh
Chương mới nhất: