Tác giả Quất Hoa Tán Lý - Danh sách truyện của tác giả Quất Hoa Tán Lý

Quất Hoa Tán Lý

Dịch giả: Hồng Tú Tú “Đời người cũng giống như một vở kịch, mỗi người chưa chắc đã diễn được vai mà mình muốn”. “Những thứ không nên nghĩ đến thì cũng không nên nghĩ quá nhiều, những thứ không thể có thì cũng đừng đưa tay ra lấy”. “Trên thế g
— QUẢNG CÁO —