Tác giả Phương Trẫm - Danh sách truyện của tác giả Phương Trẫm

Phương Trẫm

Phùng Hạo đã thức tỉnh quán đỉnh tùy cơ trả về hệ thống, chỉ cần cho người ta quán đỉnh tu vi, liền có thể thu hoạch được gấp mười gấp trăm lần tùy cơ trả về. Hoa khôi để hắn chăm sóc một chút con mèo nhỏ, bị hắn quán đỉnh thành thần thú Bạch Hổ! Sư tôn để hắn người quản
Chương mới nhất: