Tác giả Niếp Kiển Tù Đoàn - Danh sách truyện của tác giả Niếp Kiển Tù Đoàn

Niếp Kiển Tù Đoàn

- Diệp Nhân Sênh nhất định là một sư phụ có lịch sử đau buồn nhất, khi không lại níu kéo đồ đệ hơn cả đỉa... Đồ đệ đại nhân rất lãnh đạm, đồ đệ đại nhân rất xấu bụng, đồ đệ đại nhân tuyệt không đáng yêu chút nào cả. - Nhưng… [Mật Ngữ]: Đồ đệ hứa sẽ bảo vệ người. Hả&
— QUẢNG CÁO —