Tác giả Nhất Cá Tiểu Bình Cái - Danh sách truyện của tác giả Nhất Cá Tiểu Bình Cái

Nhất Cá Tiểu Bình Cái

Thể loại: trọng sinh, cổ đại, điền văn, nam chính phúc hắc, bá đạo, chung tình, 1-1 Edit: Mạc Thiên Y Mỗi một người khi vừa sinh ra đã được ông trời sắp đặt trước số phận. Ví dụ như số phận của nàng ở kiếp trước,chính là kết cuộc đau buồn bởi lẽ người nàng yêu thương lại đi yêu s&a