Tác giả Nguyệt Hỏa - Danh sách truyện của tác giả Nguyệt Hỏa

Nguyệt Hỏa

Vạn cổ truyền thuyết, thần long vô địch. Thiếu niên Vân Phàm, bởi vì không thể tu luyện chân khí bị coi là phế vật, bị vô tình phản bội. Ngẫu nhiên đạt được Long Huyết trên trời rơi xuống, Tu «Vạn Cổ Thần Long Biến», đúc Bất Diệt Thần Long thể, quét ngang Chư Thi&ecir