Tác giả Nguyễn Nhật Ánh - Danh sách truyện của tác giả Nguyễn Nhật Ánh

Nguyễn Nhật Ánh

Ba người bạn thân là Xuyến, Thục, Cúc Hương. Đến một ngày Thục nhận được một lá thư làm quen trong ngăn bàn của mình,  điều này đã khiến cả ba tò mò và họ bị lôi cuốn vào trò chơi  giấu mặt. Cuối cùng họ còn kéo theo cả Phán củi,
Chương mới nhất: Chương 14
— QUẢNG CÁO —