Tác giả Mê Hoặc Giang Sơn - Danh sách truyện của tác giả Mê Hoặc Giang Sơn

Mê Hoặc Giang Sơn

Nàng thề, nếu biết hắn là Hoàng đế, thì cho nàng một trăm lá gan, nàng cũng không dám tranh nhà xí với hắn, còn suýt nữa đạp một cước cho hắn đâm thẳng đầu xuống hố xí, cuối cùng là suy bại đến mức phải đứng đây quét lá rơi! Nàng, l&