Tác giả Mật Trấp Cơ - Danh sách truyện của tác giả Mật Trấp Cơ

Mật Trấp Cơ

Chưa nghe xuyên rừng đánh lá âm thanh, ngại gì ngâm rít gào lại Từ Hành. Thời gian ngược dòng, thủy triều tuôn về. Một lần nữa đứng tại nhân sinh chỗ ngã ba. Từ Hành thật lâu đứng lặng, hai tay cắm vào túi, nhẹ nhàng huýt sáo, đạp vào mới đường đi —— Quay đầu từ trước đến nay đìu hiu chỗ, trở lại, cũng không gió mưa cũng vô tình. ... Trùng sinh về mười năm trước,

"Thúc chương! Hôm nay làm sao còn không có đổi mới?" ". . . Học tỷ, hiện tại mới buổi sáng sáu điểm." "Kia ngày hôm qua nói như thế nào? Mới canh một!" ". . . Yêu đương thường ngày văn rất ăn chi tiết, gõ chữ thời điểm cần linh
Chương mới nhất: