Tác giả Lưu Liễm Tử - Danh sách truyện của tác giả Lưu Liễm Tử

Lưu Liễm Tử

Hậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung. Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Tuy nhiên, bằng sự thông minh của m&
— QUẢNG CÁO —