Tác giả Lưu Diên Trường Ngưng - Danh sách truyện của tác giả Lưu Diên Trường Ngưng

Lưu Diên Trường Ngưng

Tên gốc: 浮生若梦 (Cuộc đời phù du như giấc mộng) Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm.  Editor: Bách Linh Trở lại Đại Đường những năm khói lửa, khuynh tẫn một đời chỉ vì muốn được gần nhau.  Biến động bất ngờ, hồng nhan bi ca, cuộc đời phù du, bao
— QUẢNG CÁO —