Tác giả Lưỡng Xử Nhàn Sầu - Danh sách truyện của tác giả Lưỡng Xử Nhàn Sầu

Lưỡng Xử Nhàn Sầu

Trên Thiên Hồn Đại Lục chín đại chí tôn một trong, trẻ tuổi nhất Đan Tôn, trọng sinh trở thành một phổ thông thế gia tiểu bối, Mạc Thanh Vân. Từ nay Mạc Thanh Vân tên, tựa như cùng sao chổi giống như vậy, trong nháy mắt quật khởi tại Thiên Hồn Đại Lục, vượt qua từng cái đại gia tộ