Tác giả Lục Như Hòa Thượng - Danh sách truyện của tác giả Lục Như Hòa Thượng

Lục Như Hòa Thượng

Đem làm nhân vật chính tỉnh lại, phát hiện biến thành Tống Thanh Thư, còn phát hiện đây là một cái dung hợp Kim Dung 14 quyển tiểu thuyết đại loạn đời; Cô nương , nụ cười của ngươi rất ngọt; Phu nhân, váy của ngươi thơm quá; Một dạng nhân vật, lại cấu thành một c&