Tác giả Lục Đạo Trầm Luân - Danh sách truyện của tác giả Lục Đạo Trầm Luân

Lục Đạo Trầm Luân

Thường thường không có gì lạ phổ phổ thông thông bang phái tiểu lâu la Lâm Tiêu bàn tay vàng cuối cùng tới sổ, từ đó rút kiếm hướng đi thế giới. Trước không thấy cổ nhân sau không thấy người đến, niệm thiên địa chi ung dung, duy ta Lâm Tiêu rú
Chương mới nhất: Chương 574: Ám U tà vương

Ta chi kiếm, có thể khai sơn đoạn thạch, ta chi kiếm, có thể ngăn sông đoạn nước, ta chi kiếm, có thể phá núi phân biển, ta chi kiếm, có thể phá thiên liệt địa, ta chi kiếm, đương thời có một không hai, ta chi kiếm đạo, có thể thông thần.
Chương mới nhất: Xong bổn nói vài câu

Nhóm dịch: Nghịch Thiên Cung Kiếm giả phải có khí thế của kiếm! Nắm kiếm trong tay, lòng vững như thạch, vượt qua mọi chông gai, thà gãy không cong, dù đứt đoạn vẫn bất khuất, không sợ hãi bất cứ trở ngại nào. Kiếm Đạo Độc Thần mang đến cho người đọc một thế giới kiếm tu đầy mà