Tác giả Long Xà Chi - Danh sách truyện của tác giả Long Xà Chi

Long Xà Chi

Quỷ Dị Tu Tiên Thế Giới - Khủng Bố Tu Tiên Thế Giới. Nếu là có thể lựa chọn, Chu Phàm vĩnh viễn không muốn giáng lâm cái này khủng bố thế giới, bởi vì hắn cảm thấy thế giới này đối với hắn cực lớn ác ý! Tim hiển hiện số tuổi thọ tựa như một cái tính theo thời gian b