Tác giả Liễu Ám Hoa Minh - Danh sách truyện của tác giả Liễu Ám Hoa Minh

Liễu Ám Hoa Minh

Thể loại: Xuyên không, huyền huyễn, ân oán, hài, sủng, HE Dịch: Bùm Bùm Số chương: 4 quyển, 353 chương + phiên ngoại Nhân vật chính: Hoa Tứ Hải, Diêu Trùng Trùng Thần tiên thì thế nào chứ? Không phải mọi nam nhân đều vẫn tranh đấu sao? Nữ nhân vẫn liế