Tác giả Kim Huyên - Danh sách truyện của tác giả Kim Huyên

Kim Huyên

Một lễ kết hôn nhưng lại không thấy cô dâu đâu cả, chú rễ thì ngang nhiên tiến đến trước mặt cô lớn tiếng bảo cô là cô dâu? Cô đứng trước tình thế vô cùng khó xử... Anh là một người có thế lực, lời nói
Chương mới nhất: Chương 10: Chương 10
— QUẢNG CÁO —