Tác giả Khương Tiểu Nha - Danh sách truyện của tác giả Khương Tiểu Nha

Khương Tiểu Nha

Nguyên tác: (Tổng tài vi thượng, tôi vi hạ) 總裁在上我在下 Nhóm dịch: Lục Phong Hội, Truyện FULL Couple: Cung Âu & Thời Tiểu Niệm "Có thai với tôi rồi mà còn muốn bỏ đi?"Hắn cương quyết bắt cô phải giao ra đứa con cô đã sinh cho hắn vào ba năm trước. Không chịu một lần,
— QUẢNG CÁO —