Tác giả Khương Tiểu Chu - Danh sách truyện của tác giả Khương Tiểu Chu

Khương Tiểu Chu

Iger · Morriss. Tên dịch: Độc trứng gà. Ở kiếp trước bệnh nặng ở giường tiểu thanh niên trọng sinh ở tại trong trí nhớ Harry Potter trong chuyện xưa thế giới. Đối với sắp đến hắc ám cùng quỷ dị khó lường thế giới ma pháp, Iger giống như một đầu thoát cương chó hoang đồng dạng bốn phía ph&