Tác giả Inkishira - Danh sách truyện của tác giả Inkishira

Inkishira

Thể Loại: Xuyên Không, nữ phụ văn,... Một nữ phù thủy vì sống nhàn rỗi quá lâu nên quyết định xuyên vào những bộ tiểu thuyết "máu chó" đảo lộn trật tự vốn có. Với sự nghiệp "đã đổ nữ chính",nhưng mục đích thật sự là gì? Mỗ phù
Chương mới nhất: Chương 32-3
— QUẢNG CÁO —