Tác giả Hùng Sơn - Danh sách truyện của tác giả Hùng Sơn

Hùng Sơn

Ông cố của Hoa đã từng nói; kiếp trước của một người đẹp, ắt phải là một loài hoa. Loài hoa đó phải tu luyện hàng ngàn năm để có thể đầu thai lên dương gian thành một người đàn bà đẹp. Vì vậy, một người đàn bà đầu thai từ một loài hoa, nhất định phải đẹ
Chương mới nhất: Chương 20
— QUẢNG CÁO —