Tác giả Hắc Sắc Hoả Chung - Danh sách truyện của tác giả Hắc Sắc Hoả Chung

Hắc Sắc Hoả Chung

Nếu bạn nhặt được một tờ rơi phim kinh dị của « Rạp Chiếu Phim Địa Ngục », bạn sẽ phát hiện ra tên của mình xuất hiện trong danh sách các diễn viên phim kinh dị! Không những thế, bạn sẽ bị bắt buộc tham gia bộ phim kinh dị đó. Sắm vai một nhân vật trong đó, bạn nhất thiết phải tuân theo yê