Tác giả Hà Vô Danh - Danh sách truyện của tác giả Hà Vô Danh

Hà Vô Danh

Hà Nặc bỗng có một ngày nhận được hệ thống kế thừa kiếm thuật, sau đó không hiểu tại sao lại đi tới thế giới của những tên cướp biển. Và từ đó tại thế giới này, kỷ nguyên cướp biển lừng lẫy được mở ra.
Chương mới nhất: