Tác giả Giả Diện Đích Thịnh Yến - Danh sách truyện của tác giả Giả Diện Đích Thịnh Yến

Giả Diện Đích Thịnh Yến

Thể loại: Cổ đại, xuyên không, Điền văn, sủng, 1vs1… Độ dài:   146  chương + 1 ngoại truyện   Convert: Tamquay ( Tàng Thư Viện – Link ) Edit: Hắc Phượng Hoàng, Thiên Vi Nhân vật chính: Lâm Thanh Uyển, Dương Thiết Trụ ┃ phối hợp diễn: Dương Thiết Xuyên, Dương Thiết Căn, Diêu thị