Tác giả Dụng Hồng Sắc Thiên Ái Thông - Danh sách truyện của tác giả Dụng Hồng Sắc Thiên Ái Thông

Dụng Hồng Sắc Thiên Ái Thông

Bất luận em là ai, yêu là yêu. Phải! Chỉ như thế tình yêu lúc nào cũng ích kỷ bởi lẽ đã san sẻ thì không còn là thế giới của cả hai. Có thể mọi người cũng yêu cô nhưng anh, anh đã yêu có hết mình, không phải chỉ tình cờ l
— QUẢNG CÁO —