Tác giả Đông Thiên Đích Hà Diệp - Danh sách truyện của tác giả Đông Thiên Đích Hà Diệp

Đông Thiên Đích Hà Diệp

« B.faloo mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Vạn tộc chiến trường: Ta có một cái vô hạn hợp thành lan! » Vô số chủng tộc sinh mệnh xuyên việt đến vạn tộc chiến trường. Lý Việt cũng là một thành viên trong đó. Nhưng hắn vẫn có một vô hạn
Chương mới nhất: